Catalogs & Reports

View 2018 Catalogs & Reports  View 2017 Catalogs & Reports
Date Show Catalog / Report Album
Jan 24, 2014 2014 American Library Association Midwinter View Album
Mar 12, 2014 2014 Public Library Association  
Mar 16, 2014 2014 Michigan Reading Association View Album
Mar 24, 2014 2014 Bologna Children's Book Fair View Album
Apr 8, 2014 2014 Texas Library Association View Album
Apr 8, 2014 2014 The London Book Fair **New Title Showcase** View Album
Apr 28, 2014 2014 Connecticut Library Association  
May 1, 2014 2014 Pennsylvania School Library Association  
May 8, 2014 2014 Florida Library Association  
May 29, 2014 2014 BookExpo America **New Title Showcase**  
Jun 3, 2014 2014 New Jersey Library Association  
Jun 27, 2014 2014 American Library Association Annual  
Jul 1, 2014 2014 National Education Association  
Aug 27, 2014 2014 Beijing International Book Fair  
Sep 29, 2014 2014 Pennsylvania Library Association  
Oct 1, 2014 2014 LIBER (Spain)  
Oct 8, 2014 2014 Frankfurt International Book Fair  
Oct 15, 2014 2014 Illinois Library Association  
Oct 19, 2014 2014 New England Library Association  
Nov 5, 2014 2014 Sharjah International Book Fair  
Nov 6, 2014 2014 New York Library Association  
Nov 7, 2014 2014 California Library Association  
Nov 9, 2014 2014 New York State Reading Association  
Nov 29, 2014 2014 Guadalajara International Book Fair  

 

Book Shows View All
Show Date:
Jun 01, 2017 - Jun 04, 2017
Deadline:
Mon, May 29, 2017
Show Date:
Jun 23, 2017 - Jun 27, 2017
Deadline:
Tue, Jun 06, 2017
Show Date:
Jun 30, 2017 - Jul 01, 2017
Deadline:
Sat, Jun 10, 2017
Show Date:
Jul 19, 2017 - Jul 25, 2017
Deadline:
Sat, Jun 10, 2017